Tramvaje na Počernické

Tramvaje na Počernické

Vážení obyvatelé desítky. Pan Matěj Stropnický byl z naší strany kontaktován s ohledem na informaci ohledně zamýšlených tramvají na Počernické ulici a zde přinášíme řadu informací…

 

 —————-

Záměr vést tramvajovou trať ulicí Počernickou existuje nejméně 30 let a je odvozen od podoby ulice, která byla vybudována již s ohledem na tento záměr.

V posledních letech příprava projektu stagnovala a nebylo o čem informovat, neboť podmínkou realizace projektu byla součinnost s dalším investorem s ohledem na vedení a potřebnou rekonstrukci vodovodního přivaděče v poduličním prostoru. Oživení projektu nyní souvisí s tím, že se investorovi stavby (DPP, a. s.) podařilo v jednání se správcem vodovodního přivaděče pokročit v jednáních a odblokovat problémy, které v této souvislosti v minulosti vznikly.

Počernickou ulicí projede denně okolo 650 autobusových spojů. Byť většina již splňuje normu EURO V a EURO VI, jde stále o naftové autobusy a přestože Praha intenzívně testuje různé varianty elektrobusů, nelze v horizontu 10-20 let úplně předpokládat, že by celá síť autobusů mohla být na elektrický pohon. K tomu tento obor není ještě dostatečně rozvinut.

 

Pokud jde o varianty linek na nové trati, tramvaje by zajišťovaly přímé spojení až do oblasti I. P. Pavlova, Anděla, či Masarykova nádraží, bez nutnosti přestupovat v terminálu Želivského. Ulicí Počernickou by nadále projížděla pravděpodobně pouze současná linka 133, tedy z hlediska autobusů by došlo k poklesu počtu spojů o cca 2/3.

Zatravněný tramvajový pás nemusí být prašný vůbec, záleží na tom, zda městská část bude preferovat instalaci automatického zavlažovacího systému, který je vybudován např. v okolí Hradčanské. Pak je prašnost tramvajového pásu nulová.

 

Délka tramvajové zastávky je 65 metrů, což není o moc více než u zastávky autobusové. Autobusová zastávka pro dva kloubové autobusy v zálivu s odpovídajícími nájezdovými klíny by měla být dlouhá cca 60 metrů. Navíc tramvajové zastávky budou umístěné na středovém pásu, který je široký 10 metrů, takže k žádnému zásahu do okolí či parkovacích míst výstavba tramvajových zastávek nepovede. Naopak současné autobusové zastávky bude možné využít k parkování navíc.

Střední pás může být zelený úplně stejně, jako je dnes, jen v té zeleni budou koleje. Trolejové sloupy zde nutně být nemusí, troleje je možné zavěsit na boční lampy osvětlující chodníky.

 

Přímé spojení z Počernické ulice by mělo být zajištěno i nadále do směru Ohrada, Florenc, Limuzská, Strašnická, Záběhlice, Pankrác autobusem 133, který může být propojen s trasou současné linky 188. Tramvajové spoje pak pojedou nejen na Želivského, ale bez přestupu dále směrem do Korunní ulice, na I. P. Pavlova a k Andělu, případně do Olšanské a Seifertovy ulice na Masarykovo nádraží a Náměstí Republiky. S tramvajovou dopravou možnosti přímých spojení do centra tedy naopak vzrostou.

 

 

David Palán

asistent předsedy Výboru pro dopravu ZHMP

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Výbor pro dopravu ZHMP