Odpojení vodních prvků

Odpojení vodních prvků

Vás, návštěvníky parku jistě zajímá stav vodních kaskád. Jejich odpojení nám objasnil Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10

 

V důsledku opakovaných problémů s provozem vodních prvků v parku došlo ze strany městské části v průběhu září k jejich odpojení. Na základě provedeného detailního průzkumu již byly zahájeny nezbytné úpravy vodní soustavy. Konkrétně se bude jednat o opravy, které zahrnují zejména opravy těsnění armatur, repase čerpadel, úpravy trysek, zprůchodnění ucpaných částí armatur, výměna části elektroniky aj. Projekt vodního prvku nepočítal se zanášením pískem a štěrkem. Této situaci se ale nedá dle zkušeností z provozu zcela zabránit. Z tohoto důvodu dojde v druhé fázi k technologickým úpravám, které mají za cíl právě řešit tento problém. Zejména budou osazeny v rámci technologie separační koše a síta. Popsané úpravy budou probíhat v návaznosti na průběh počasí v tomto i příštím roce. Spuštění vodních prvků v následujícím roce je předpokládáno nejdříve od začátku května.